Partnerství

GENERÁLNÍ PARTNER CELÉHO ROČNÍKU TOUR ZÍSKÁVÁ:

 • 12 míst pro klienty v každém z 9 turnajů nebo 36 míst ve třech turnajích.
 • Umístění 1 ks banneru na hřiště v den pořádání každého z 9ti turnajů.
 • Umístění loga na oblečení hostesek
 • Umístění loga na stránky www.joygolf.cz.
 • Umístění roll upu k místu předávání cen v jednotlivých turnajích.
 • Cena: Výhodná: + 420 603 366 167

HLAVNÍ PARTNER CELÉHO ROČNÍKU TOUR ZÍSKÁVÁ:

 • 8 míst pro klienty v každém z 9 turnajů nebo 36 míst ve dvou turnajích.
 • Umístění 1 ks banneru na hřiště v den pořádání každého z 9ti turnajů.
 • Umístění loga na stránky www.joygolf.cz.
 • Umístění roll upu k místu předávání cen v jednotlivých turnajích.
 • Cena: Výhodná: + 420 603 366 167

PARTNER CELÉHO ROČNÍKU TOUR ZÍSKÁVÁ:

 • 4 místa pro klienty v každém z 9 turnajů nebo 36 míst v jediném turnaji.
 • Umístění 1 ks banneru na hřiště v den pořádání každého z 9ti turnajů.
 • Umístění loga na stránky www.joygolf.cz.
 • Umístění roll upu k místu předávání cen v jednotlivých turnajích.
 • Cena: Výhodná: + 420 603 366 167

PARTNER 1 TURNAJE ZÍSKÁVÁ:

 • 4 místa pro klienty v partnerském turnaji.
 • Umístění 1 ks banneru na hřiště v den pořádání partnerského turnaje.
 • Možnost umístění dodaného roll upu v místě předávání cen
 • Cena: Výhodná: + 420 603 366 167